Etikos kodeksas

2014 m. Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu, buvo pradėtas rengti Etikos kodeksas, tapęs Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų bendruomenės veiklos pagrindu, siekiant užtikrinti paslaugų kokybę, proceso dalyvių veiklos skaidrumą bei efektyvią veiklą. Kuriamas kodeksas ir juo patvirtintos normos formuojamos tikintis, kad tai - svarbus žingsnis, žengiamas sveikatos priežiūros sektoriaus savireguliacijos link. Taip pat, dokumentu siekiama paskatinti pacientus rinktis aukščiausius veiklos standartus taikančias įstaigas, priklausančias Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijai.

Galutinė kodekso versija buvo patvirtinta 2016 metų gegužės 10 dieną.

Pilną etikos kodekso dokumentą galima rasti čia.