Asociacijos valdymas ir struktūra

Asociacijos organai:

  • Susirinkimas – aukščiausiasis Asociacijos organas;
  • Valdyba – kolegialus valdymo organas. Valdybai vadovauja valdybos pirmininkas (prezidentas);
  • Vykdomasis direktorius - vienasmenis valdymo organas.

Visuotinis narių susirinkimas

Valdyba

Asociacijos valdybai vadovauja prezidentas Laimutis Paškevičius. Nuo 2004 m., jis vadovauja UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“;

www.medcentras.lt

UAB "Grožio pasaulis" vadovė, valdybos narė.

https://www.groziopasaulis.lt/

Valdybos narė. Vadovauja UAB ,,Stomatologijos poliklinika" (Kauno "Denticijos" klinikai)

www.kaunodenticija.lt

Valdybos narė. Atstovauja asociacijos narį Všį "Privačių dializės įstaigų Asociacija“.

Valdybos narė. vadovauja Diagnostikos ir gydymo įstaigų asociacijai;

http://www.diga.lt

Valdybos narys nuo pat Asociacijos įkūrimo.

Valdybos narys. Asociacijos nario UAB "Sidabrilis" atstovas.

www.sidabrilis.lt